Gravesøknader i Elverum kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Elverum kommune

Graving i Elverum kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.elverum.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 21/41
Entreprenør SKYTTERMOEN ANLEGG AS
Start 29.04.2021
Slutt 07.05.2021
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Storgata 18
Søknad gjelder Gatelys

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 09.04.2021
Tittel Kabelfeil St.Olavsgate
Byggherre
Organisasjon: SKYTTERMOEN ANLEGG AS (orgnr.: 989991965)
Kontaktperson: Pål Stenberg (tlf.: 90112913)
Stedsansvarlig
Simon Carlader (tlf.: 41666002)
Ansvarshavende
Pål Stenberg (tlf.: 90112913)