Gravesøknader i Elverum kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Elverum kommune

Graving i Elverum kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.elverum.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
19/150 L.S. Dammenvegen Gravearbeid Dammenvegen DANIELSEN GRAVEMASKINDRIFT AS 14.10.2019 01.12.2020
19/174 Søstugrenda 2019 Gravearbeid Martensvegen ELVERUM KOMMUNE 04.12.2019 28.08.2020
19/176 Ny Kiwi butikk Grindalsmoen Gravearbeid Jegerstien ØVERGÅRD ANLEGG AS 02.01.2020 31.08.2020
20/12 Søstugrenda 2 Gravearbeid Martensvegen ELVERUM KOMMUNE 04.02.2020 28.08.2020
20/19 Steen Haugengården Arbeidstillatelse Gammle trysil veg BB MASKINDRIFT AS 14.02.2020 31.12.2020
20/51 Etablere turveg og undergan i Stasjonsvegen Gravearbeid Stasjonsvegen ELVERUM KOMMUNE 15.04.2020 15.12.2020
20/55 Fiber Moberget Gravearbeid Mobergvegen SVEIN KJELL GRYTHE CONSULT AS 11.05.2020 30.10.2020
20/57 Styggberget og Feltet Gravearbeid Styggbergsvegen DANIELSEN GRAVEMASKINDRIFT AS 27.04.2020 01.12.2020
20/58 Fiber Bergeberget Gravearbeid Søndre Bergeberget DANIELSEN GRAVEMASKINDRIFT AS 27.04.2020 01.12.2020
20/62 Fiber Kynnberget Gravearbeid Nedre Skurubergsveg DANIELSEN GRAVEMASKINDRIFT AS 12.05.2020 01.12.2020
20/71 Oppgradering av veg Gravearbeid Midtskogvegen ELVERUM KOMMUNE 20.05.2020 30.11.2020
20/84 Tyrivegen 2020 Gravearbeid Tyrivegen ELVERUM KOMMUNE 02.06.2020 29.10.2021
20/89 Oppgradere P-plass og G/S Gravearbeid Fjeldmoravegen ELVERUM KOMMUNE 03.06.2020 11.12.2020
20/102 FTH JØMNA Gravearbeid Hjemovegen BB MASKINDRIFT AS 18.06.2020 24.09.2020
20/108 Stolpeskift for Traftec Gravearbeid Otervegen SKYTTERMOEN ANLEGG AS 27.07.2020 28.08.2020
20/111 Hernes tillegg område 9 Gravearbeid Uthuslivegen SVEIN KJELL GRYTHE CONSULT AS 06.07.2020 30.10.2020
20/112 Hernes område 10 Gravearbeid Nygardsgrenda SVEIN KJELL GRYTHE CONSULT AS 06.07.2020 30.10.2020
20/116 445 glommen borgheim Gravearbeid Grindalsvegen AUDEN SENDERUD GRAVEMASKINDRIFT AS 22.06.2020 30.09.2020
20/118 Oljetank Storgata 26 Gravearbeid Storgata SKYTTERMOEN ANLEGG AS 10.08.2020 01.09.2020
20/121 VA Grøndalsbakken 2020 Gravearbeid Grøndalsbakken ELVERUM KOMMUNE 10.08.2020 18.12.2020
20/125 Industrigata Gravearbeid Industrigata EMIL HÅBERGET AS 10.08.2020 05.10.2020