Gravesøknader i Elverum kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Elverum kommune

Graving i Elverum kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.elverum.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
20/84 Tyrivegen 2020 Gravearbeid Tyrivegen ELVERUM KOMMUNE 02.06.2020 29.10.2021
20/125 Industrigata Gravearbeid Industrigata EMIL HÅBERGET AS 10.08.2020 20.05.2021
20/155 Rehabilitering kommunal veg Gravearbeid Langslettvegen SIMEN KVISSEL ENTREPRENØR 01.10.2020 01.06.2021
20/174 Gatelys reabilitering Gravearbeid Ballblomvegen SKYTTERMOEN ANLEGG AS 21.10.2020 31.05.2021
20/177 Anno Glomdalsmuseum Gravearbeid Magnus Hamlanders veg EMIL HÅBERGET AS 28.10.2020 01.11.2021
20/212 Martensvegen nord 1 Gravearbeid Martensvegen ELVERUM KOMMUNE 08.12.2020 25.06.2021
20/214 Smedstadtoppen Etappe 2 Arbeidstillatelse Gnr/Bnr: 95/72 GJERMUNDSHAUG ANLEGG AS 07.12.2020 08.07.2021
20/223 østlie Gravearbeid Torolf Storsveens veg AUDEN SENDERUD GRAVEMASKINDRIFT AS 11.01.2021 01.11.2021
21/2 mobile Elverum Gravearbeid Svartbekkvegen AUDEN SENDERUD GRAVEMASKINDRIFT AS 11.01.2021 30.11.2021
21/9 Nortømmer Linnavegen Arbeidstillatelse Linnaveien VIRKESTRANSPORT ØST AS 27.01.2021 01.06.2021
21/10 Odins veg 25 Gravearbeid Odins veg EMIL HÅBERGET AS 22.02.2021 01.09.2021
21/14 Rehabilitering - fasadeendring Amfisenteret Elverum Arbeidstillatelse Torggata HARVIKEN BYGG AS 11.02.2021 01.10.2021
21/36 Graving for vann/kloak og bygging veg Gravearbeid Gnr/Bnr: 153/137 ØVERGÅRD ANLEGG AS 03.05.2021 15.09.2021
21/37 Riving gamle Lillemoen skole Gravearbeid Skolegutua ØVERGÅRD ANLEGG AS 08.04.2021 09.07.2021
21/38 Muspelheim Gravearbeid Halvor Svenkeruds veg NETCO AS 19.04.2021 31.05.2021
21/47 768 - Svartholtet Reklamasjon Gravearbeid Mastmovegen M DOBLOUG AS 10.05.2021 17.05.2021
21/49 kabelfeil Per Sivles veg 1 Gravearbeid Per Sivles veg VEFLEN ENTREPRENØR AS 03.05.2021 14.05.2021
21/50 Sette ned stolper for autovern Gravearbeid Gamle Trysilveg ELVERUM KOMMUNE 03.05.2021 28.05.2021
21/51 Tyrivegen 2021 Gravearbeid Tyrivegen ELVERUM KOMMUNE 03.05.2021 30.07.2021
21/59 Fasade Maling Arbeidstillatelse Elvarheimgata GAMMELBRUPLASSEN I BORETTSLAG 10.05.2021 25.06.2021
21/62 Fjerne stolpe Gravearbeid Kannikvegen SKYTTERMOEN ANLEGG AS 12.05.2021 28.05.2021
21/63 Skifte stolpe Gravearbeid Gamle Trysilveg SKYTTERMOEN ANLEGG AS 12.05.2021 21.05.2021
21/66 Tømmerdrift Olav Sæters vei Arbeidstillatelse Olav Sæters vei VIRKESTRANSPORT ØST AS 10.05.2021 02.07.2021