Gravesøknader i Elverum kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Elverum kommune

Graving i Elverum kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.elverum.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
23/44 HS Ekren - Fjernvarme Gravearbeid Storgata DANIELSEN GRAVEMASKINDRIFT AS 26.05.2023 01.07.2024
23/48 Søbakken Gravearbeid Grundtvigs veg ARTTECH ENTREPRENØR AS 05.06.2023 01.08.2024
23/86 Smestadtoppen 3 Gravearbeid Gnr/Bnr: 31/1313 EMIL HÅBERGET AS 01.08.2023 30.06.2024
23/103 Øybakken Gravearbeid Strandbygdvegen ARTTECH ENTREPRENØR AS 02.10.2023 01.07.2024
23/109 HS Jømna - Prærien Gravearbeid Prærievegen DANIELSEN GRAVEMASKINDRIFT AS 12.10.2023 31.05.2024
23/117 L.S Nordlivegen Gravearbeid Nordlivegen DANIELSEN GRAVEMASKINDRIFT AS 25.10.2023 31.05.2024
23/127 Knippgrenda26 Gravearbeid Knippgrenda MIDTSKOGEN MASKIN AS 01.04.2024 30.09.2024
23/132 laje node elverum pro 580 Gravearbeid Kirkevegen, Solvegen, Svenskebyvegen, Skogvegen DANIELSEN GRAVEMASKINDRIFT AS 23.11.2023 31.05.2024
23/134 laje node elverum pro 580 Gravearbeid gaarderbakken DANIELSEN GRAVEMASKINDRIFT AS 24.11.2023 31.05.2024
23/141 Sørskogbygda Sør FTH Gravearbeid Storbergshallen NETCO AS 08.01.2024 31.07.2024
23/143 Fiber ELVARHEIMGATA 10A Gravearbeid Elvarheimgata ARTTECH ENTREPRENØR AS 08.01.2024 01.07.2024
24/4 Hurtigruta Gravearbeid Jegerstien EMIL HÅBERGET AS 26.01.2024 15.06.2024
24/8 Voldmogrenda Øst Gravearbeid Voldmyrvegen ELVERUM KOMMUNE 19.02.2024 21.06.2024
24/11 Elvarheimgata mm. Gravearbeid Elvarheimgata, Kirkevegen, Storgata ARTTECH ENTREPRENØR AS 04.03.2024 03.06.2024
24/12 Livegen - stolpeskift og kabelgrøft Gravearbeid Livegen DANIELSEN GRAVEMASKINDRIFT AS 11.03.2024 31.08.2024
24/13 Hornberget - Løvmo Skogsbilveger Gravearbeid Gnr/Bnr: 73/4, Gnr/Bnr: 73/8 MESTA AS 11.03.2024 01.06.2024
24/24 Kabelgrøft Ivar Aasens veg Gravearbeid Ivar Aasens veg ARTTECH ENTREPRENØR AS 20.05.2024 19.07.2024
24/28 Elvarheimgata Gravearbeid Gnr/Bnr: 30/876 ARTTECH ENTREPRENØR AS 22.04.2024 10.06.2024
24/29 Sagtjernet, pumpestasjon øst Gravearbeid Finnlandsvegen DANIELSEN GRAVEMASKINDRIFT AS 22.04.2024 31.12.2024
24/31 Generell arbeidsvarsling og arbeidstillatelse - arbeid ved kommunale veger Arbeidstillatelse Div. gater i Elverum kommune LILLEHAMMER VINDUSPUSS AS 15.04.2024 31.12.2024
24/33 582 Wurth Gravearbeid Torolf Storsveens veg AUDEN SENDERUD GRAVEMASKINDRIFT AS 23.04.2024 31.05.2024
24/34 VA Rådhusplassen Gravearbeid Gnr/Bnr: 30/1185, Gnr/Bnr: 30/1164, Storgata, St. Olavs gate, Hummeldalsvegen, Gnr/Bnr: 30/92, Borgengata, Gnr/Bnr: 30/877 SYLLIÅSEN & AFSETH DRIFT AS 29.04.2024 14.06.2024
24/41 Torghjørnet - Delvis sperring av fortau utenfor bygg i forbindelse med arbeider Arbeidstillatelse Lundgaardvegen YC EIENDOM AS 15.05.2024 28.06.2024
24/43 L.S. Kabelfeil Elgvegen Gravearbeid Elgvegen DANIELSEN GRAVEMASKINDRIFT AS 21.05.2024 31.07.2024
24/45 Dammenvegen 2 - Containere langs fortau Arbeidstillatelse Dammenvegen YC EIENDOM AS 21.05.2024 19.12.2024
Viser 1 - 25 av 27 1 2 >