Gravesøknader i Elverum kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Elverum kommune

Graving i Elverum kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.elverum.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
17/88 Grønnmyrvegen VA Gravearbeid GRØNNMYRVEGEN ELVERUM KOMMUNE 31.07.2017 31.12.2019
17/185 Finketoppen Sagåa Gravearbeid Damtjernvegen EMIL HÅBERGET 13.11.2017 01.07.2020
18/127 Strømpe renovering av kommunal avløpsledning uten graving Arbeidstillatelse Henrik Wergelads veg Johan Falkbergets veg Henrik Wergelands veg KJELDAAS AS 15.10.2018 20.12.2019