Gravesøknader i Elverum kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Elverum kommune

Graving i Elverum kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.elverum.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 21/2
Entreprenør AUDEN SENDERUD GRAVEMASKINDRIFT AS
Start 11.01.2021
Slutt 30.11.2021
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Svartbekkvegen 71 -75
Søknad gjelder VA-anlegg

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 05.01.2021
Tittel mobile Elverum
Byggherre
Organisasjon: AUTOMOBIL HOLDING AS (orgnr.: 989195980)
Kontaktperson: Inger Olsen (tlf.: 46927661)
Stedsansvarlig
hans petter bråten (tlf.: 97135943)
Ansvarshavende
geir senderud (tlf.: 97015614)