Gravesøknader i Elverum kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Elverum kommune

Graving i Elverum kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.elverum.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 20/177
Entreprenør EMIL HÅBERGET AS
Start 28.10.2020
Slutt 01.11.2021
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Magnus Hamlanders veg 23
Søknad gjelder VA-anlegg, Overvann, El-nett, Fjernvarme, Annet

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 20.10.2020
Tittel Anno Glomdalsmuseum
Byggherre
Organisasjon: ANNO MUSEUM AS (orgnr.: 994933272)
Kontaktperson: Alf Åge Svartvadet (tlf.: +4795827447 )