Gravesøknader i Elverum kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Elverum kommune

Graving i Elverum kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.elverum.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 20/41
Entreprenør DANIELSEN GRAVEMASKINDRIFT AS
Start 30.03.2020
Slutt 01.06.2020
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Lundgaardvegen 12 -16
Søknad gjelder Fjernvarme

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 26.03.2020
Tittel Fjernvarme Steinbua
Byggherre
Organisasjon: EIDSIVA BIOENERGI AS (orgnr.: 980258165)
Kontaktperson: Jonathan Fotland (tlf.: 90133667)
Stedsansvarlig
Ansvarshavende
Espen Danielsen (tlf.: 95176170)