Gravesøknader i Elverum kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Elverum kommune

Graving i Elverum kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.elverum.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 20/31
Entreprenør DANIELSEN GRAVEMASKINDRIFT AS
Start 24.03.2020
Slutt 01.06.2020
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Prærievegen 35 -72
Søknad gjelder El-nett

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 20.03.2020
Tittel L.S. Kvernmoen
Byggherre
Organisasjon: EIDSIVA NETT AS (orgnr.: 981963849)
Kontaktperson: Tormod Nees (tlf.: 95178141)
Stedsansvarlig
Ansvarshavende
Espen Danielsen (tlf.: 95176170)