Gravesøknader i Elverum kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Elverum kommune

Graving i Elverum kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.elverum.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 18/70
Entreprenør AUDEN SENDERUD GRAVEMASKINDRIFT AS
Start 06.08.2018
Slutt 31.10.2019
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Frydenlundvegen 3 -4
Søknad gjelder VA-anlegg, Annet

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 09.07.2018
Tittel Helge Arne Myrhaug
Byggherre
Kontaktperson: helge arne myrhaug (tlf.: 62412050)
Stedsansvarlig
tore lien (tlf.: 91110675)
Ansvarshavende
arne olav senderud (tlf.: 97015612)