Gravesøknader i Elverum kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Elverum kommune

Graving i Elverum kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.elverum.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 18/20
Entreprenør AUDEN SENDERUD GRAVEMASKINDRIFT AS
Start 09.04.2018
Slutt 30.11.2019
Arbeidstype Arbeidstillatelse
Berørte veier Eivind Torps veg 2A -4A
Søknad gjelder Annet

Saksinformasjon

Sakstype Arbeidstillatelse
Registrert 23.03.2018
Tittel sentrum park
Byggherre
Organisasjon: FUNDAMENT GRUPPEN AS (orgnr.: 989121693)
Kontaktperson: cato åslie (tlf.: 95200989)
Stedsansvarlig
Ansvarshavende
geir senderud (tlf.: 97015614)