Gravesøknader i Elverum kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Elverum kommune

Graving i Elverum kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.elverum.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146

Dokumentbestilling

Innsynsbestilling

Du har bedt om innsyn i sak 18/158 hos saksbehandlende enhet Elverum kommune - Veg. Ingen opplysninger er untatt offentligheten, men innsyn må likevel bestilles.

vilkår og betingelser